ELEKTRO-ZŁOMEK
Odbiór i transport zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
NIP: 634-23-98-061
tel.: 513 473 622

biuro@elektro-zlomek.pl